Cùng 5 anh em siêu nhân tiêu diệt lũ quái vật để qua bài giải cứu thế giới. Xem thêm hướng dẫn trong game
Bravo Haetae Bravo Haetae
Crazy Birthday Cake Crazy Birthday Cake
Eco-Challenge Eco-Challenge
Yellow Bus Kiss Yellow Bus Kiss
Superhero Shooter Superhero Shooter
Hứng thị cứu tấm Hứng thị cứu tấm
Puzzle Mania Peter Pan 2 Puzzle Mania Peter Pan 2
Girl Makeover 13 Girl Makeover 13
Freelancer Freelancer
Cake Decoration Cake Decoration
Box-Brothers Tennis Box-Brothers Tennis
New Car Net Racer New Car Net Racer
Colorful Fashion Dressup Colorful Fashion Dressup
Antarctic Racer Antarctic Racer
Đại chiến 7 viên ngọc rồng Đại chiến 7 viên ngọc rồng
Mirror Beauty Mirror Beauty
Lovely Cook Dressup Lovely Cook Dressup
Agent Footy Agent Footy
Sort My Tiles Fat Albert Sort My Tiles Fat Albert
Gamers Dress Up Gamers Dress Up
Bảo vệ tù nhân Bảo vệ tù nhân