Cùng 5 anh em siêu nhân tiêu diệt lũ quái vật để qua bài giải cứu thế giới. Xem thêm hướng dẫn trong game
Sky Patrol Sky Patrol
Chef Chef
Jolls Jolls
Gurakia Wings Gurakia Wings
New Wardrobe Dressup New Wardrobe Dressup
Drift Drift
Alice’s Ice Bar Alice’s Ice Bar
Cooking Show: Cheese Fondue Cooking Show: Cheese Fondue
Fluffy Starz Dress up Fluffy Starz Dress up
Beastly Basket Beastly Basket
Girl Dressup 13 Girl Dressup 13
Turkey - Fling Turkey - Fling
Ambulance Madness Ambulance Madness
Da Dunk Tank Dudes Da Dunk Tank Dudes
Digininja RPG 1 Digininja RPG 1
Pussy Path Pussy Path
Kadanmaku Kadanmaku
Sonic Snack Dash Sonic Snack Dash
Reysteroids Reysteroids
Thần thú kỳ lân Thần thú kỳ lân
Squeezed Squeezed