Cùng 5 anh em siêu nhân tiêu diệt lũ quái vật để qua bài giải cứu thế giới. Xem thêm hướng dẫn trong game
Kem hoa quả Kem hoa quả
Shenae Grimes Dress Up Shenae Grimes Dress Up
Mario Tank Mario Tank
Egg Salad Sandwich Egg Salad Sandwich
Chernobil rabbits Chernobil rabbits
The Ads Team The Ads Team
3 Foot Ninja I - The Lost Scrolls 3 Foot Ninja I - The Lost Scrolls
Jojo Hide & Seek Game Jojo Hide & Seek Game
Street Kicker Street Kicker
Tế bào đại chiến Tế bào đại chiến
Dr. Joe Dr. Joe
Fairy Bubbles Fairy Bubbles
Bunnies Kingdom Cooking Game Bunnies Kingdom Cooking Game
Đại chiến pháo bông Đại chiến pháo bông
Boop's Biking Fantasy Boop's Biking Fantasy
Zombies Must Die Zombies Must Die
Thử thách siêu địa hình Thử thách siêu địa hình
Nightmares: The Adventures 3 - The Baron Of Vermin Famine Nightmares: The Adventures 3 - The Baron Of Vermin Famine
Sue Chocolate Candy Maker Sue Chocolate Candy Maker
Sonic The Hedgehog - Round Puzzle Sonic The Hedgehog - Round Puzzle
Zowie Zowie