Cùng 5 anh em siêu nhân tiêu diệt lũ quái vật để qua bài giải cứu thế giới. Xem thêm hướng dẫn trong game
Clone a Doodle Doo Clone a Doodle Doo
Celebrity Long Kisses Celebrity Long Kisses
Cyballs Cyballs
Eva Project Eva Project
Battle of Cakes Battle of Cakes
Kung Pao Chicken Kung Pao Chicken
Puppy Star Doghouse Puppy Star Doghouse
Amazing Maze Amazing Maze
Cloud Climber 2 Cloud Climber 2
Cinderella Ballroom Dress up Cinderella Ballroom Dress up
Ren and Stimpy 's Crazy Cannon Ren and Stimpy 's Crazy Cannon
Moglin Punter Moglin Punter
Dress for a Date 2 Dress for a Date 2
Cookie Capers Cookie Capers
Dragon Balls Dragon Balls
Beavis & Butthead Hock-A-Loogie Beavis & Butthead Hock-A-Loogie
Thử thách siêu nhân Thử thách siêu nhân
Bombs Bombs
Line to Reach Line to Reach
Dressup Keiji Dressup Keiji
Colorful Fashion Dressup Colorful Fashion Dressup