Cùng 5 anh em siêu nhân tiêu diệt lũ quái vật để qua bài giải cứu thế giới. Xem thêm hướng dẫn trong game
Look But Don't Touch Look But Don't Touch
Beach Rider Beach Rider
Big Bear Boogie Big Bear Boogie
Ninja Golf Ninja Golf
Snow Big Deal Snow Big Deal
Dress Up Blossom Dress Up Blossom
Fluff The Kitty Fluff The Kitty
Super Blux Super Blux
Bloom Boom Bloom Boom
Micro Madnetics Micro Madnetics
Battle of the Futurebots Battle of the Futurebots
Neony Neony
Teenage Mutant Ninja Turtles - Sewer Surf Showdown Teenage Mutant Ninja Turtles - Sewer Surf Showdown
Operation Seahawk Operation Seahawk
Underground Underground
TreasureHunt TreasureHunt
Word Search 3 Word Search 3
Lang thang thời chiến Lang thang thời chiến
Puzzle Mania Incredibles Puzzle Mania Incredibles
Tay golf chuyên nghiệp Tay golf chuyên nghiệp
Bánh pizza cho anh hùng Bánh pizza cho anh hùng