Cùng 5 anh em siêu nhân tiêu diệt lũ quái vật để qua bài giải cứu thế giới. Xem thêm hướng dẫn trong game
World Basketball Championship World Basketball Championship
Swamp Treck Swamp Treck
Dog Dash Dog Dash
Duck Dodgers Planet 8 from Upper Mars: Mission 1 Duck Dodgers Planet 8 from Upper Mars: Mission 1
Trapr Trapr
A Big Change A Big Change
Feeding Birdy Feeding Birdy
Little Girl Makeover Little Girl Makeover
The Lovely Girl The Lovely Girl
Hidden Bats Hidden Bats
Đua xe gắn máy 2 Đua xe gắn máy 2
Nhặt kim cương Nhặt kim cương
The Independent The Independent
Photo Mess - Pokemon Photo Mess - Pokemon
Connect 4 Connect 4
Pipeworks Pipeworks
Carrot Hunter Carrot Hunter
Word Search 6 Word Search 6
Ghost Roast Ghost Roast
Celtic Village Celtic Village
Elysium Man Elysium Man