Cùng 5 anh em siêu nhân tiêu diệt lũ quái vật để qua bài giải cứu thế giới. Xem thêm hướng dẫn trong game
Đua xe máy địa hình 2 Đua xe máy địa hình 2
Dolly Parton Dolly Parton
Clint Dempsey Kicker Clint Dempsey Kicker
Pico's Infantry - Covert Operatives Pico's Infantry - Covert Operatives
Mikey's Crazy Cafeteria Mikey's Crazy Cafeteria
Hot Shot Sniper Hot Shot Sniper
Diner Chef Diner Chef
Stick RPG Stick RPG
The Lord of the Harpoon The Lord of the Harpoon
Bánh caramen táo Bánh caramen táo
Snipers Snipers
Heavy Metal Rider Heavy Metal Rider
Initial Conflict Initial Conflict
Tam quốc diễn nghĩa Tam quốc diễn nghĩa
Balloon Town Balloon Town
Sort My Tiles Jackie Chan Adventure Sort My Tiles Jackie Chan Adventure
The Flood The Flood
Siêu đánh nhau Siêu đánh nhau
Santa Adventure Santa Adventure
Bánh vòng Bánh vòng
Rubber Sun Rubber Sun